"אם אני מקפח את חיי, משפחתי נותרת ללא דבר"
גיא פלג
Paris