"עד לרגע זה לא קיבלנו תוספת בכוח אדם"
סיון כהן
Paris