"דורשים לשפר את התנאים בצורה נורמלית"
ניסים משעל וטל שלו
Paris