"יש לשקול סגר מוחלט לפני 60 ומעלה"
אריה אלדד
Paris