"הסכסוך עם הערבים מתחיל לנבול ולאבד כוח"
אראל סג"ל
Paris