"היו פגיעות קשות בזכויות האדם של הקשישים"
איפה הכסף
Paris