נזהרים מהקורונה: גם ביידיש
בן כספית ואריה אלדד
Paris