"כמה אנשים ימותו בגלל ההלוויה הזאת?"
זהבי עצבני
Paris