"מה אתם רוצים שהחרדים יעשו? יזרקו את הילדים מהבית?"
שיחות לילה
Paris