"מי ייגע בחרדים, אפילו אם הם פלג קיצוני? לאן הגענו?"
זהבי עצבני
Paris