"אנחנו נלחמים על החיים שלו כל דקה וכל יום"
סיון כהן
Paris