"ההתנפלות על המפכ"ל היא פשוט זוועת אלוהים"
ינון מגל ובן כספית
Paris