"משפחות העובדים הזרים שנהרגו צריכות לקבל פיצוי מהמדינה"
זהבי עצבני
Paris