"חייבים לחיות ביחד - אין ברירה אחרת"
תחשבו טוב
Paris