"מנהיגים, אל תובילו לדה לגיטימציה של מוגבלויות"
ינון מגל ובן כספית
Paris