"המציאות העגומה של דור שלם של אנשים"
זהבי עצבני
Paris