"אין פיצוי למצב הנפשי, אז לפחות צריך לדאוג לסיוע כלכלי"
איפה הכסף
Paris