"יש קווי דמיון בין חורבן הבית לבין המציאות בישראל"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris