"נסו לחשוב רגע לפני הרפש על המקלדת"
מרסל מוסרי
Paris