"מדינת חרטה ברמות שאני לא מכיר"
ינון מגל ובן כספית
Paris