"שני הצדדים אומרים שהם ניצחו אבל בעצם הם הפסידו"
ספורט
Paris