"להחזיר לארטיום את 176 אלף שקל מס שרוצים לקחת"
ינון מגל ובן כספית
Paris