אפשר להתחיל לחייך? קצב העלייה במגמת ירידה
סיון כהן
Paris