והדרת פני זקן? מפני שיבה תקום? חבל שרק בתיאוריה
זהבי עצבני
Paris