המתמחים מתפטרים: "זאת מלחמת אין ברירה"
סיון כהן
Paris