"יש לי מן חרדה כזו שמסרבת ללכת ממני"
מרסל מוסרי
Paris