"מנהיגי הממשלות לא הבינו שאנחנו בפני סכנה קיומית"
סיון כהן
Paris