"לחימה של הרבה מאוד זמן נתנה את אותותיה"
תחשבו טוב
Paris