"החיים של האנשים בדרום בזבל"
בן כספית ואריה אלדד
Paris