"לא פעם אנשים זוכו בשל כך שהחקירה לקתה בחסר"
בן כספית ואריה אלדד
Paris