"לא ברורה זהותה של קבוצת ההאקרים מאחורי הפריצה"
איפה הכסף
Paris