"קיבלנו מסר ממנה שהיא לא תשרוד את המעצר"
ניסים משעל וטל שלו
Paris