"עם המעבר לאזרחות, בבת אחת מרגישים ריקנות"
מעיין אדם
Paris