"המורים הופקרו והם מופקרים גם היום"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris