"טהרלב היה אדם שכתב את ההיסטוריה בשירים"
איריס קול
Paris