"אלה שאמרו 'לא פרנסה לא מעניין' מתעלמים"
איריס קול
Paris