"צריך לסייע לאלו שנגזר עליהם לא להגיע לעבודתם"
ינון מגל ובן כספית
Paris