"עובד פלסטיני טוב יותר מעובד ממדינה זרה"
איפה הכסף
Paris