עובד זר? אינטימיות עמוקה בין מטפל למטופל סיעודי
ורדה רזיאל ז'קונט
Paris