"אנחנו מציידים את דרי הרחוב בשמיכות ומעילים"
איפה הכסף
Paris