אם אומנה: "התאהבתי בילד שראיתי, מאז הוא בני לכל דבר"
מעיין אדם
Paris