ב-8200 מעדיפים אשכנזים מערים מבוססות?
אודי סגל וענת דוידוב
Paris