250 מיליון דולר לעונה אחת של 8 פרקים!
איריס קול
Paris