"התחושה היא שיש היערכות רק מצד אחד"
אראל סג"ל
Paris