"לא להציג אותי כמישהו שדורש משהו שלא מגיע לו"
איריס קול
Paris