"אנו רוצים אותך חיה, תני לנו אור ירוק לחלץ אותך"
ג'ודי שלום ניר מוזס
Paris