"לא הייתה לי כוונה לעשות קריירה על שירי העצמה"
מעיין אדם
Paris