"ההערכה היא שיגיעו לכאן כ־15 אלף פליטים"
איפה הכסף
Paris