המאזין: "אני נגד זה שאנחנו הורסים בידינו את החקלאים"
גיא פלג
Paris