"איך יתכן שישתמשו בכלי כ"כ חמור ללא הצדקה"
בן כספית ואריה אלדד
Paris